تمام تغييرات رشته‌های ورزشی در المپيك ۲۰۲۰

با تصميم هيات اجرايي كميته بين‌المللي المپيك، ۲۸۵ سهميه در المپيك ۲۰۲۰ نسبت به المپيك ۲۰۱۶ كم شده است و احتمالا در جلسات بعدي چند رشته ورزشي به جدول رقابت‌ها اضافه خواهد شد.


به گزارش ko6ti.ir ، هيات اجرايي كميته بين‌المللي المپيك جلسه‌اي در لوزان سوييس برگزار كرد و در مورد رشته‌هاي مختلف المپيك ۲۰۲۰توكيو تصميم‌گيري كرد. تغييرات اعمال شده به شرح زير است:
رويدادها و ماده‌هايي كه به بازي‌هاي المپيك ۲۰۲۰ اضافه شدند:
ورزش‌هاي آبي (شنا): شناي ۸۰۰ متر مردان و شناي ۱۵۰۰ متر زنان، شناي ۴ در۱۰۰ متر ميكس امدادي،
تيراندازي با كمان: مسابقات ميكس تيمي اضافه شده است.
دووميداني: مسابقات ۴ در ۱۰۰ متر ميكس امدادي
بسكتبال: بسكتبال سه به سه مردان و زنان
دوچرخه‌سواري: BMX آزاد مردان و زنان. مديسون مردان و زنان
شمشيربازي: مسابقات تيمي مردان و زنان در هر سه ماده اپه، فلوره و سابر.
جودو: مسابقات تيمي ميكس
تنيس روي ميز: مسابقات ميكس دوبل
سه‌گانه: مسابقات ميكس امدادي تيمي
بوكس: دو وزن از مردان كاسته شده و به زنان ‌اضافه شده است. پيش از اين رقابت‌هاي بوكس در ۱۰ وزن مردان و سه وزن زنان برگزار مي‌شد. با اين تغييرات مسابقات در هشت وزن مردان و پنج وزن زنان برگزار خواهد شد.
وزنه‌برداري: كاهش يكي از اوزان مردان. به اين ترتيب از هشت وزن مردان يك وزن كاسته شده است و وزنه‌برداران در هفت وزن رقابت خواهند كرد.
قايقراني كانو: سه ماده از گروه مردان كاسته شده و به گروه زنان ‌اضافه شده است.
قايقراني (روئينگ): يك ماده از گروه مردان كاسته شده و يك ماده به گروه زنان ‌اضافه شده است.
قايقراني (بادباني): مسابقات  mixed multihull به مسابقات mixed foiling multihull  تبديل شده است.
تيراندازي: سه ماده از گروه مردان كاسته شده است و به مسابقات ميكس ‌اضافه شده است.
  تغييرات سهميه‌ها در المپيك ۲۰۲۰:
ورزش‌هاي آبي (واترپلو): كاهش تعداد افراد تيم‌هاي واترپلو، افزايش دو تيم زنان واترپلو، به‌طور كلي ۱۸ سهميه كم شده است.
ورزش‌هاي آبي (شنا): كاهش ۲۲ سهميه
دووميداني: كاهش ۱۰۵ سهميه
بسكتبال: ‌اضافه شدن بسكتبال سه به سه: هشت تيم در مردان و هشت تيم در زنان، به‌طور كلي ۶۸ سهميه (۳۲ زن و ۳۲ مرد) ‌اضافه شده است.
بوكس: كم شدن ۴۴ سهميه از گروه مردان و ‌اضافه شدن اين تعداد به گروه زنان.
قايقراني (كانو): جابه‌جايي ۵۵ سهميه براي ايجاد برابري جنسيتي
دوچرخه‌سواري: جابه‌جايي هشت سهميه در دوچرخه‌سواري BMX براي رسيدن به برابري جنسيتي. جابه‌جايي هشت سهميه در دوچرخه‌سواري كوهستان براي رسيدن به برابري جنسيتي.
چهار سهميه از كوهستان به BMX آزاد مردان ‌اضافه شده است.
۱۴ سهميه از دوچرخه‌سواري جاده مردان به BMX آزاد ‌اضافه شده است.
جودو: جابه‌جايي ۳۸ سهميه براي رسيدن به برابري جنسيتي.
قايقراني (روئينگ): كاهش ۲۴ سهميه و ايجاد برابري جنسيتي.
قايقراني (بادباني): كاهش ۳۰ سهميه و ايجاد برابري جنسيتي.
تيراندازي: كاهش ۳۰ سهميه و ايجاد برابري جنسيتي.
وزنه‌برداري: كاهش ۶۴ سهميه و ايجاد برابري جنسيتي.
كشتي: كاهش ۵۶ سهميه و ايجاد برابري جنسيتي در كشتي آزاد.
رشته‌هايي كه به بازي‌هاي المپيك اضافه شده‌اند:
  كاراته به بازي‌هاي المپيك ۲۰۲۰ اضافه شده است و در سه وزن مردان و سه وزن زنان، كاتا زنان و كاتا مردان رقابت‌ها برگزار مي‌شود و هر وزن ۱۰ شركت‌كننده دارد. (مجموعا ۸۰ شركت‌كننده مردان و زنان)
  اسكيت بورد با ۴۰سهميه مردان و ۴۰ سهميه زنان به بازي‌هاي المپيك ۲۰۲۰ اضافه شده است. اين رشته دو رويداد در مردان و دو رويداد در زنان دارد.
  ورزش‌هاي صعودي با رشته‌هاي بولدرينگ، سرطناب و سرعت در بازي‌هاي المپيك حاضر خواهد بود. در هر كدام از اين رشته‌ها يك رويداد مردان و زنان خواهيم داشت. به صورت كلي ورزش‌هاي صعودي ۲۰ سهميه زنان و ۲۰ سهميه مردان دارد.
  موج سواري در المپيك ۲۰۲۰ در رشته شرت بورد يك رويداد زنان و يك رويداد مردان خواهد داشت. در اين رشته ۲۰ سهميه براي زنان و ۲۰ سهميه براي مردان وجود دارد.
  بيس‌بال/ سافت بال، با ۱۴۴ سهميه مردان (بيس بال) و ۹۰ سهميه زنان (سافت بال) به المپيك ۲۰۲۰ اضافه مي‌شود.

:این مطلب را به اشتراک بگذارید
کاربر گرامی، لطفا جهت ارسال دیدگاه خود به حساب کاربری خود وارد شوید و یا یک حساب کاربری ایجاد نمایید.